Regulament concurs facebook

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK - "SI TU POTI AVEA AFACEREA TA !"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Si tu poti avea afacerea ta ! ” (denumit in continuare „Concursul”) este IDEAL INOX (S.C. CLARA FOOD S.A.  cu sediul social in strada Dimitrie Cantemir, nr. 23 , Sector 4, Bucure?ti.)

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest concurs nu este in nici un fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau in colaborare cu Facebook.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, Organizatorul va desfasura urmatoarele servicii:

1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;

2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 26 iunie 2015, ora 20:00 – 01 octombrie 2015, ora 00:00, pe pagina de Facebook   https://www.facebook.com/IdealInox .

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ale celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou la adresa: https://facebook.com/.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Organizatorul va anunta Concursul pe pagina oficiala de Facebook  IDEAL INOX https://www.facebook.com/IdealInox.

Pentru a participa la Concurs, utilizatorul trebuie trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

Etapa 1. Intra pe pagina de Facebook IDEAL INOX:  https://www.facebook.com/IdealInox

Etapa 2. Trebuie sa fie Fan al paginii mai sus mentionate. In sensul prezentului Regulament sunt considerati “FANI” ai paginii de Facebook IDEAL INOX cei care au ales sa dea LIKE paginii.

Etapa 3. Intra in albumul dedicat Concursului cu 1 poza

Etapa 4. Se eticheteaza in poza din album

Etapa 5. Posteaza un comentariu sub poza in care eticheteaza 5 prieteni

Simpla devenire de fan pe pagina de Facebook IDEAL INOX nu presupune si inscrierea in concurs, fiind necesare etichetarea personala in album si un comentariu la poza cu etichetarea celor 5 prieteni.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 2 premii:

-       un storcator citrice manual -  SM 116;   00000136

    http://www.idealinox.ro/p307-storcator-citrice-manual.html         pentru locul 1,

 

- o friteuza electrica simpla - BY.E31004; 00001364

  http://www.idealinox.ro/p315-friteuza-electrica-simpla-5l.html pentru locul 2.

 

 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti folosind programul https://www.random.org/  dintre toti participantii care respecta prezentul Regulament.

Tragerea la sorti va avea loc in 02 octombrie 2015  la punctual de lucru al SC CLARA FOOD SRL, din Bucuresti, Sos Colentina, nr. 430,  in prezenta unei comisii formate din 3 persoane numite de Organizator, Altiparmak Ali - Administrator, Altiparmak Sorina - Marketing Specialist si Ana Nadoliu - Customer Care Representative.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea extragerii, astfel: vor fi anuntati si tagguiti printr-un comentariu pe pagina IDEAL INOX de Facebook, comentariu in care le vor fi solicitate datele de contact.

In cazul in care castigatorii nu trimit prin mesaj privat pe pagina IDEAL INOX de Facebook in termen de 3 zile lucratoare informatiile solicitate de Organizator sau daca furnizeaza date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el (cauze de forta majora).

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 10 octombrie 2015 prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe mail (office@idealinox.ro)  Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

Premiile vor fi expediate prin posta / curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 01 octombrie 2015, ora 00:00, si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina de Facebook IDEAL INOX :. Prin participarea la acest Concurs participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook IDEAL INOX.

 

SECTIUNEA 11. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

In caz de castig, participantul nu poate opta pentru schimbarea premiului in bani sau in alte premii ori servicii.

 

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere derivand din sau in legatura cu datele de identitate completate in mesajul de raspuns.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu isi asuma obligatia platii niciunei taxe si niciunui impozit legate de premiul obtinut.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest Regulament prezinta conditiile generale pe care participantii trebuie sa la indeplineasca pentru a fi eligibili la acest Concurs. Inscrierea in acest Concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului , pe pagina de Facebook IDEAL INOX:  https://www.facebook.com/IdealInox si pe siteul nostru http://www.idealinox.ro/pg3-regulament-concurs-facebook.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugD0OdehphU

 

Mul?umim tuturor pentru participarea la concursul '' SI TU POTI AVEA AFACEREA TA !''
Felicit?ri celor 2 câ?tig?tore (Maftei Isabela locul I si Adriana Aloman locul al -II-lea ) !

 

 

Romana English
Ocazii
Plata si Livrarea
Pentru orice informaţii legate de noi, activitatea noastră, precum şi pentru solicitări de oferte, proiecte sau oportunitati de colaborare, va rugam sa completaţi urmatorul formularul de contact:

Nume:
Email:
Telefon:
Mesaj:
Cod:
cod securitate