Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul www.idealinox.ro a fost realizat pentru a oferi servicii de informare, în mod gratuit, asupra produselor și serviciilor furnizate de către IDEAL INOX, tuturor celor care îl accesează.

IDEAL INOX nu vinde produse on-line. Prezentul site nu este un site de cumpărături on-line, ci un site de informare.  „ Solicită oferta” îți permite să ne transmiți mai simplu și mai rapid o solicitare de ofertă de preț pentru echipamentele HoReCa selectate.

Accesand si navigand pe siteul http://www.idealinox.ro acceptati Termenii si Condițiile de utilizare detaliate mai jos.

În cuprinsul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

CLIENT – orice persoana care accesează sau utilizează site-ul www.idealinox.ro

FURNIZOR - Magazinul Ideal Inox înscris în partea introductivă a facturii.

OFERTĂ – Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client prin care Furnizorul emite o ofertă de preț cu privire la produsele și / sau serviciile selectate de către Client.

SOLICITĂ OFERTA - Clientul se înregistrează în SITE pe baza unui user și a unei parole unice, selectează produsele, își exprima acordul cu privire la Termenii și Condițiile site-ului https://www.idealinox.ro, apoi apasă butonul „Solicită ofertă” În „Listă”, Clientul are posibilitatatea să parcurgă lista produselor, să modifice cantitățile și să solicite o oferă de preț prin accesarea butonului „Solicită oferta". Ulterior solicitării ofertei de preț, Clientul va primi oferta de preț care va cuprinde caracteristicile și prețul produselor, respectiv a serviciilor selectate.

CONTRACT - O confirmare scrisă din partea Furnizorului, privind disponibilitatea, termenul de predare, prețul și caracteristicile produselor, respectiv a serviciilor comandate.

1. Solicitarea unei oferte de preț pe site-ul www.idealinox.ro

Prin lansarea unei solicitări de ofertă de preț pe site-ul www.idealinox.ro, Clientul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) aleasă de către Furnizor.

Furnizorul va informa Clientul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) solicitării de ofertă, emiterea ofertei de preț, respectiv confirmarea comenzii.

Înregistrarea unei solicitări de ofertă online de către Furnizor, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare ferme ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.

Acceptarea unei comenzii de către Furnizor se consideră finalizată numai atunci când acesta emite o confirmare scrisă (e-mail, SMS) către Cumpărător.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Furnizor a disponibilității stocului, a termenului de predare, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Client.

Prețul afișat pe site nu include T.V.A, cu excepția formularului de ofertă unde T.V.A-ul este evidențiat.

Plata prețului se va face în lei la cursul BNR + 1.5% din ziua emiterii facturii proforme / facturii fiscale.  

Prețul, îl constituie prețul vânzării Echipamentelor HoReCa, respectiv prestării Serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmarea de către Furnizor.  Cu toate acestea, atenționăm asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site- ului sau erori, prețul afișat pe site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Furnizorul va informa Clientul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.

Codurile produselor prezente pe site sunt coduri interne și sunt atribuite de către IDEAL INOX.

2. Modalități de plată - ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Furnizor); numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la momentul livrării produselor). Modalitatea de plată cu numerar la livrare nu este disponibilă pentru produsele a căror valoare cu TVA este mai mare de 5.000 lei pentru persoanele juridice și 10.000 lei pentru persoanele fizice.

3. Livrarea Produselor

Livrarea produselor se va face la sediul Furnizorului din Petrești, Ilfov, Str. Balantei, nr.44.

În cazul produselor care nu sunt pe stoc, termenul de livrare va fi de 26 de zile lucratoare și începe să curgă de la momentul creditării contului Furnizorului cu suma reprezentând avans de 50% din valoarea contractului. În cazul în care s-au agreat condiţii de plată cu avans, respectarea termenului de livrare este condiţionat de achitarea avansului, precum și de plata integrală a prețului.

În cazul în care Clientul solicită livrarea la adresa de livrare menționată în formularul de comandă, cheltuielile de transport ocazionate cu livrarea produselor sunt în sarcina acestuia.

În cazul în care livrarea produselor se va face de către echipa Ideal Inox, produsele se vor livra la nivelul parter, intrarea în clădire. Livrarea nu include manevrarea pe scări, cu liftul sau la etajele superioare ale clădiri, acestea fiind în responsabilitatea Clientului. Totodată, Clientul este raspunzator ca produsele comandate sa încapă prin caile de acces, Ideal Inox neavand nicio responsabilitate în eventualitatea ca dimensiunea căilor de acces este insuficientă pentru introducerea produselor in spatiul destinat. Orice costuri ca urmare a unei livrari eșuate vor fi suportate de Client.

Livrarea nu include despachetarea, pozitionarea sau asamblarea produselor. Clientul se obligă ca la momentul livrarii să asigure mijloacele mecanice și forța de munca necesare descarcării și manipulării produselor în momentul livrării și recepției.

Clientul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile.

Dacă termenul de livrare este modificat de către producător, ori de către alte entități, (cum ar fi non-limitativ: autorități vamale, agenți vamali, transportatori, etc.), Furnizorul va informa de îndată Clientul cu privire la modificarea termenului de livrare. Furnizorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Client pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile calendaristice. Termenele de livrare pot fi modificate unilateral de către Vânzător în cazul în care acestea sunt afectate de întârzieri ale transportului datorate unor situații mai presus de puterea de control a Furnizorului, de decizii ale producătorilor ori de intervenția unor autorități în procesul de transport /verificare /taxare /livrare.

În cazul în care Furnizorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca a tranzacției, a amânării de către Cumpărător a termenului de livrare stabilit, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

Riscul privind deteriorarea sau pierderea produselor se transmite Clientului în momentul predării prin semnarea procesului-verbal de predare-primire, sau a documentului de transport, dacă livrarea se efectuează prin curier.

În cazul în care produsele sunt livrate de către Furnizor, în momentul descărcării produselor de pe mijlocul de transport.

4. Garanție și Service

Produsele achiziționate beneficiază de garanţie, doar în condiția în care Clientul prezintă Furnizorului Certificatul de garanţie, precum si documentele, în original, eliberate la data achizitionarii produselor. Pierderea certificatului de garantie determina anularea garantiei produsului.

Perioada de garantie este de 12 luni de la data cumpararii / receptionarii produsului si respectiv ale accesoriilor standard livrate impreuna cu acesta pentru persoane juridice și 24 de luni pentru persoane fizice.

Orice cerere de serviciu de garanţie va fi adresată de Client Furnizorului imediat după constatarea unei deficienţe în utilizarea produselor.

Unitate service pentru garantie si asistenta tehnica: S.C IDEALINOX RO  SRL, adresa: Petrești, Ilfov, Str. Balantei, Nr. 44, Tel: 0745017009, e-mail: service@idealinox.ro

Furnizorul se obligă să-l garanteze pe Clientul pentru viciile ascunse ale produselor, dar nu va răspunde pentru viciile aparente semnalate ulterior recepţiei produselor, care ar fi putut fi constatate cu această ocazie.

Clientul care a descoperit viciile ascunse ale produsului este obligat sa le aduca la cunostinta vanzatorului intr-un termen de 2 zile lucratoare de la descoperirea lor.

Sunt excluse din garanţie următoarele situaţii:

- Defectele care apar în urma unei manevrări incorecte, neefectuării întreţinerilor periodice sau efectuarea necorespunzătoarea a acestora;

- Uzura normală a produselor, greşelile de exploatare;

- Produsele au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

- Produsele au fost lovite, perforate sau li s-au ataşat diverse obiecte neaprobate de Producător;

- Racordarea produselor la reţeaua de alimentare de personal neautorizat sau racordarea neconforma cu instrucţiunile de instalare şi cu legile, normativele şi dispoziţiile în vigoare

- Defectele sau deteriorările cauzate de variaţia intensităţii curentului din reţeaua de alimentare;

- S-au făcut reparaţii şi/intervenţii asupra produsele de către terţi sau lipsesc piese de pe produse;

- Sunt excluse din garanţie materialele consumabile şi a uzura normală.

În situaţia în care se intervine de către personal neautorizat asupra produselor contractate sau asupra instalaţiei de alimentare al acestora, iar produsele suferă defecţiuni, Furnizorul nu este răspunzător de pagubele produse, iar cheltuielile cu remedierea defecţiunilor cauzate vor fi în sarcina Clientului

5. Returul produselor / renuntarea la servicii

Conform OUG nr. 34/2014 cumpărătorul are posibilitatea de a se retrage din contractul de la distanță în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului.

Aveți posibilitatea ca în acest termen să returnați produsul.

Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza clientilor persoane fizice, care au incheiat un contract la distanta sau un contract în afara spaţiilor comerciale, achizitionand produse din catalogul prezentat pe site-ul idealinox.ro, cu exceptia produselor/ serviciilor mentionate mai jos

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care sunt în sarcina clientului sunt doar cele directe legate de returnarea produsului.

Cumpărătorul are dreptul de a renunța la serviciul comandat în termen de 14 zile calendaristice de la data comenzii serviciului respectiv. Totuși, cumpărătorul își pierde dreptul de retragere prevăzut de legislația în vigoare odată ce serviciul comandat a fost prestat. Prin urmare, după ce serviciul a fost prestat (de exemplu, produsul a fost instalat, dezinstalat, curățat etc), contractul de prestări servicii la distanță se consideră complet executat, iar consumatorul nu mai beneficiază de dreptul de retragere din contract în termenul de 14 zile prevăzut de legislația în vigoare. Astfel, orice alt serviciu solicitat separat/suplimentar (de exemplu, dezinstalare, instalarea unui nou produs etc) reprezintă un serviciu comandat separat și va fi efectuat la solicitarea expresă a clientului, contra-cost.

Cum se inregistreaza cererea de retur?

  1. Clientul va completa o Cerere de retur pe care o va comunica vanzatorului pe adresa de email office@idealinox.ro;
  2. Cererea de retur va contine informatii cel putin cu privire la:

 - numar de oferta;

 - datele clientului: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului sau comunicata

-  seria si numarul facturii fiscale ce face dovada achizitionarii produsului/produselor;

- contul bancar in care se vor returna banii, precum si titularul acestuia;

- cauzele/motivele care au dus la aplicarea procedurii de retur a produsului (lor) - facultativ;

La acest e-mail se vor anexa copii ale urmatoarelor documente: copie factura fiscala, copie aviz de insotire a marfii, CMP si/sau AWB;

  1. Cererea de retur va fi aprobata si inregistrata in sistem doar daca datele solicitate sunt corecte si complete si daca indeplineste conditiile obligatorii de aplicare a procedurii de retur pentru produsul (le) cumparate;
  2. In maxim 48 ore cumparatorul va primi un e-mail cu numarul de inregistrare a cererii de retur si orice alte detalii privind aplicarea procedurii de retur.

Cum se verifica daca produsul este eligibil pentru retur?

Produsul returnat trebuie:

- sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (nu prezinta: zgarieturi, deteriorari, accesorii lipsa, socuri electrice,);

- in ambalajul original cu toate accesoriile si consumabilele aferente (daca este cazul, inclusiv manuale, cd/dvd-uri, etc);

- fara a reprezenta urme de uzura, modificare sau consum atat in cazul produselor cat si ale accesoriilor sau/si consumabilelor ce insotesc produsele returnate ;

- cu etichetele de garantie intacte si documentele originale care l-au insotit (factura fiscala, aviz de insotire. certificat garantie, certificat de conformitate, etc);

Care sunt produsele/ serviciile exceptate de la retur?

- produsele relizate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

- serviciile care au fost comandate de cumpărător și au fost executate cu acordul cumpărătorului;

- produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri mecanice sau electrice (nesemnalate ca și defecte estetice la primirea produsului ). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate, etc

- produse aduse pe comenzi speciale ferme pentru a caror furnizare a fost nevoie de plata în avans

Cum se valideaza cererea de retur a produselor?

  1. Dupa ajungerea produsului/produselor in locatia Vanzatorului din Jud. Ilfov, Comuna Petresti, Strada Balantei, Nr.44 , personalul tehnic specializat va verifica si constata daca pentru aceste produse primite este aplicabila procedura de retur. Verificarea si constatarea se face pe baza cererii de retur emisa de catre cumparator si a conditiilor obligatorii de aplicare a procedurii de retur pentru produse cumparate;
  2. Rezultatele finale constatate vor fi comunicate cumparatorului prin e-mail, in maxim 48 ore de la primirea produsului/produselor, acestea facand referire si la taxele speciale aplicate, daca este cazul, in procesul de retur produs(e) (vezi paragraful - Costuri si taxe speciale pentru retur produs(e));
  3. Pe baza rezultatelor constatate si comunicate, cumparatorul este obligat, prin e-mail, sa furnizeze acceptul sau observatiile cu privire la cele mentionate in rezultatele comunicate, in vederea continuarii procesului de retur produs(e).

Care sunt costurile si taxele special pe care le suporta cumparatorul pentru returul produselor?

  1. Costuri de retur si transport curier pentru produsul in cazul caruia cumparatorul renunta la achizitionarea produsului in termen de 14 zile lucratoare de la receptia produsului;
  2. Cost transport curier pentru optiunea cumparatorului de a reexpedia produsul ce s-a constatat de catre vanzator ca nu indeplineste conditiile obligatorii de aplicare a procedurii de  retur  a produslui(elor).

In cat timp primesc banii inapoi in urma returului efectuat?

Banii se pot returna in termen de maximum 14 zile de la primirea produsului in locatia Vanzatorului din Jud. Ilfov, Comuna Petresti, Strada Balantei, Nr.44 ,, in contul indicat la completarea formularului de retur.

Pot sa achizitionez un alt produs?

Daca se doreste achiziționonarea unui produs de o valoare mai mare, cumparatorul va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, cumparatorul va primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului returnat.

Politica de retur a prodului (lor) mentionata mai sus NU se aplica in cazul produselor comandate/cumparate in magazinele Vanzatorului. Pentru produsele comandate/cumparate in magazinele Cumparatorului se aplica procedura de retur produs(e) din respectiva locatie unde au fost emise documentele de vanzare, daca exista o politică de retur.

6. Drepturi de autor

Conținutul site-ului este proprietatea https://www.idealinox.ro/ și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al https://www.idealinox.ro/. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe site ne puteți contacta pe adresa office@idealinox.ro. https://www.idealinox.ro/ își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment. Deasemenea, www.idealinox.ro  își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Clienții nu vor modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat.

Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, respectiv zona de comentarii, aceștia vor introduce pe site doar conținut legal și moral, iar deținătorul își rezervă dreptul de a modera / cenzura comentariile.

Imaginile produselor prezentate pe Site, Oferta de preț și în Comandă sunt cu titlu informativ și nu reprezintă obligație contractuală. Imaginile care sunt folosite în prezentarea produselor sunt fotografii folosite cu titlu de exemplu și nu reprezinta fidel fiecare produs, putand ilustra accesori, opțiuni, nuanțe de culoare care nu sunt incluse in pretul standard, decisive fiind caracteristicile tehnice prezentate.

7. Utilizarea cookie-uri

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați https://www.idealinox.ro/despre-cookie-uri/

8.  Politica de confidenţialitate

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați  https://www.idealinox.ro/politica-de-confidentialitate/

9. Limitarea răspunderii

Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

9.1. IDEAL INOX nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. Clientii pot găsi informații detaliate în rețeaua magazinelor IDEAL INOX.

9.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

9.3. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate/puse la dispoziție de producători/furnizori și IDEAL INOX nu-și asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

9.4. Prețurile produselor/serviciilor de pe acest SITE sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată.

În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Prețurile afișate pe SITE sunt identice cu cele din rețeaua magazinelor IDEAL INOX.

9.5. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod datorită modificării caracteristicilor sau design-ului, fără notificare prealabilă de către producători.

9.6. IDEAL INOX își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

9.7. Orice problemă cauzată de produsele și/serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de maximum 15 zile de la momentul la care clientul anunță despre neconformitățile constatate.

10. Pierderi/Costuri suplimentare

IDEAL INOX nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

10.1. IDEAL INOX nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

10.2. IDEAL INOX nu răspunde pentru defecțiuni tehnice ale rețelei/echipamentelor ce aparțin operatorilor de telefonie mobilă/procesatorului de plăți, etc.

09.07.2022